Hlavní strana >> Historie SBD Třínec
 

Historie SBD Třínec

HISTORIE

Podle zápisu v podnikovém rejstříku Okresního soudu v Ostravě vzniklo Stavební bytové družstvo zaměstnanců Třineckých železáren na ústavující schůzi dne 17.9.1959 přijetím stanov. 

Družstvo vzniklo na základě zákona č.27/1959 Sb. se souhlasem rady ONV v Českém Těšíně vydaným dne 25.9.1959. Zápis v podnikovém rejstříku byl proveden 20.10.1959. 

První představenstvo bylo pětičlenné. Předsedou byl zvolen Jiří Kantor, místopředsedou Miroslav Chwolek. Paní Zuzana Mazalová, pánové Rudolf Kawulok a Josef Dorda doplňovali představenstvo jako členové. 
Tříčlenná revizní komise pod vedením předsedy Jindřicha Poloka měla další dva členy, a to Karla Kubiše a Antonína Vavřače. 

Od založení družstva se několikrát upravoval název družstva, který po celou dobu byl spojen s největším podnikem ve městě. Teprve v roce 1998 jsme museli ze svého názvu vypustit přívlastek "při TŽ", a to na požadavek nového vedení tohoto podniku. 

Za celou dobu existence družstva se vystřídalo v představenstvech několik desítek většinou obětavých funkcionářů, kteří prostřednictvím pracovního aparátu správy družstva vykonávají správu bytového fondu. 

Od vzniku Stavebního bytového družstva v Třinci pracovala přdstavenstva v počtu 5-17 členů


Po druhé světové válce vznikala řada bytových družstev ještě před přijetím zákona č. 27/1959 Sb. (např. u nás SBDO v Jablunkově, které bylo založeno 7.5.1959). Ve všech etapách integrace byly sloučeny s naším bytovým družstvem bytové jednotky v Jablunkově, Návsí, Bystřici, Písku, Mostech, Nýdku, Vendryni, Oldřichovicích, Hnojníku, Dobraticích, Komorní Lhotce, Horních Tošanovicích, Ropici, Gutech i Třanovicích. 

 

 
  © 2023 PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz