Hlavní strana >> Směrnice / Sazebník
 

Směrnice SBD Třinec 2008

Směrnice č.3/2008 DOHODY o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dodatek č. 1 ke Směrnici č.3/2008

Příloha DOHODY-Pracovní list

 

Směrnice SBD Třinec 2009

Směrnice č.3/2009 Pro realizace rekonstrukcí elektrických zařízení v bytových domech ve vlastnictví a správě SBD Třinec

METODIKA postupu při rekonstrukci elektro v bytech a společných prostorách

 

Směrnice SBD Třinec 2010

Směrnice č.1/2010 Jednotný postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav, rekonstrukcí a investic na objektech domovního a bytového fondu objektů ve vlastnictví a správě SBD Třinec

Směrnice č.2/2010 Vyúčtování nákladů spojených s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena dle zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění a nákladů spojených s ustavujícím shromážděním společenství vlastníků jednotek

Směrnice č.3/2010 Úklidový řád

 

 

 

Směrnice SBD Třinec 2011

Rozhodnutí předsedy družstva č.1/2011
Upřesnění postupu ve věci upomínání dlužníků-nájemců bytových jednotek ve vlastnictví SBD Třinec a vlastníků bytových jednotek, kde SBD Třinec vykonává funkci pověřeného vlastníka či správce

Ceník za expozice reklamy billboardů

Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní výstavbě a úhradách za plnění poskytováná s užívaním těchto bytů

Příloha ke Směrnici SBD Třinec č.2/2011 STANOVENÍ CEN SLUŽEB

 

 

 

Směrnice SBD Třinec 2012

Směrnice 2/2012 Zúčtování nákladů a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu (novelizace)

 

Dodatek č. 1 z dubna 2012 ke směrnici č.1/2010 jednotný postup a pravidla pro zadávání zakázek

 

Směrnice SBD Třinec 2016

Směrnice č.1/2016 Základní podmínky provedení zasklívání lodžií v kuchyních bytů s plynovými spotřebiči typu B a výměn plynových spotřebičů typu B

Směrnice č.2/2016 o poskytování úvěru na výměnu spotřebičů pro přípravu teplé vody a sporáků členům družstva ve společenství vlastníků

 

 

Směrnice SBD Třinec 2021

SAZEBNÍK
PŘÍSPĚVKU NA SPRÁVU A PLATEB ZA ÚKONY SPRÁVY SBD TŘINEC
platný od 1.3.2021

 

 

 
  © 2022 PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz